Citronsommerfugl

I løbet af deres liv ser sommerfuglene ud på fire forskellige måder. De gennemgår en fuldstændig forvandling, når de går fra æg, til larve, til puppe og til sidst voksne sommerfugle. Det er spændende at følge deres udvikling.

Med et forvandlingsbur kan I opleve dem helt tæt på.

Sådan gør I

 1. Kig efter sommerfuglelarver på brændenælder, kålplanter eller på busken tørst.
 2. Tag kun nogle få larver med hjem af hver slags, og lad ikke forskellige arter være i samme bur.
 3. Larverne kan komme i en tæt trækasse, et akvarium eller et terrarium.
 4. Der skal et fint net over buret, så der altid kan komme frisk luft ind til larverne.
 5. Læg skuddene med blade ned i buret sammen med nogle små grene og kviste. Larverne skal bruge grenene, når de skal lave deres puppe.
 6. Tag gamle og visne blade og larvernes ekskrementer ud dagligt.
 7. Giv hver dag larverne friske stængler og blade fra planterne, I fandt dem på.
 8. Larverne er skrøbelige, så lad være med at tage dem op af buret.
 9. Husk ikke at tage pupperne af grenen eller pille for meget ved dem, for så kommer sommerfuglene måske ikke ud.
 10. Der går 10-15 dage, fra larverne har forpuppet sig, til den voksne sommerfugl kommer ud.
 11. Puppen bliver lidt mørkere et par dage før det sker. Dagen før kan I se farverne på sommerfuglens vinger gennem puppen.
 12. Sommerfuglene kommer ud af deres pupper tidligt om morgenen. Hvis I er opmærksomme, kan I se, når det sker.
 13. Nye sommerfugle er meget sårbare, fordi deres vinger skal tørre i løbet af de første par timer.
 14. Et par timer efter sommerfuglene er kommet ud af deres pupper skal I forsigtigt sætte dem ud på det sted, hvor I fandt larverne.

I maj måned kan I finde larver af nældens takvinge, dagpåfugleøje og admiral på brændenælder. Larverne fra kålsommerfuglen lever på kålplanter. Tager I ud i løbet af juni, kan I finde larver fra tidselsommerfuglen på tidsler og larver fra citronsommerfuglen på busken, der hedder tørst.

Nogle sommerfugle er sjældne eller fredede, og dem skal vi passe godt på. I skal kun tage de mest almindelige arter.

Genkend sommerfuglene

Det er rimelig nemt at finde ud af, hvilke arter sommerfugle er, fordi de ser meget forskellige ud. Nogle af de mest sete sommerfugle i Danmark er admiral, blåfugl, citronsommerfugl, aurora, stor kålsommerfugl, tidselsommerfugl, dagpåfugleøje og nældens takvinge.

Det skal I bruge

 • En tæt kasse eller et terrarium
 • Et fint net evt. af tyl
 • Skud med blade fra planten, larven sad på
 • Små grene og kviste