Når mørket bryder frem, kommer de nataktive dyr også frem. Af gode grunde ser man sjældent de nataktive dyr, men hvis du en aften bliver længe oppe eller står meget tidligt op, så kan du få et glimt af dyrelivet om natten. Vi har fundet tre natdyr, som du kan se i den danske natur.

Ræv

Udseende

Ræven minder på mange måder om en stor og spinkel hund. Den har oprette ører, spids snude og en lang busket hale. En han-ræv er normalt 110 cm fra snude til halespids og kan veje op til ti kg. Hun-ræven er lidt kortere og vejer mellem seks og otte kg.

Levesteder

Mange ræve har tilpasset sig bylivet og holder til i byernes grønne områder. Hvis du gerne vil se en ræv, så er der størst chance ved parker, kolonihaver og i tilgroede haver.
Ræven har dårligt syn og kan faktisk ikke rigtigt se mennesker, der ikke bevæger sig. Derfor skal du stå helt stille, hvis du gerne vil se en ræv. Et andet godt tip er, at du skal stå i modvind, så ræven ikke kan lugte dig. Den har nemlig rigtig god lugtesans.

Føde

Ræve er, hvad man vil kalde, altædende, men de spiser hovedsageligt smågnavere. Men faktisk mener man, at en ræv kan nedlægge et bytte på op til tre kg.

Grævling

Udseende

Grævlingen er Danmarks tungeste landlevende rovdyr. Selvom den ikke er lige så høj som ræven, så vejer den næsten det dobbelte. Dens krop er mellem 67-90 cm lang, og halen er 11-20 cm. Grævlingen er let at kende på sit hvide hoved med to sorte streger, der går fra snuden og op over øjnene.

Levesteder

Det vigtigste for grævlingen er dens garv, som er et underjordisk netværk af stier og huler. Graven skal helst ligge langt væk fra trafikerede veje, og derfor lever grævlingen ofte i skove, men den kan også være at finde i parker og haver.

Grævlingen er meget sky og vil gerne have fred og ro. Derfor skal du være meget forsigtig, hvis du vil se en grævling. Ligesom ræven har grævlingen dårligt syn, men god lugtesans.

Føde

Grævlingen spiser mange regnorme. De er mest aktive om natten, ligesom grævlingen er, og derfor kan den hurtigt grave mange regnorme frem. Grævlingen er ikke kræsen, den spiser alt fra insekter, små pattedyr og padder til krybdyr.

Grævlingegrav eller rævegrav?

Både grævlingen og ræven laver grave, og du kan adskille dem fra hinanden ved at se på, hvordan de er gravet. Grævlingen bakker ud af hulen, mens den skraber jord ud, så der vil ligge en stor bunke jord foran indgangen. En ræv vil ofte lægge kranier og knogler fra byttet ude foran graven.

Pindsvin

Udseende

Du kan kende pindsvinet på den lille runde krop og de mange pigge. Faktisk kan et fuldvoksent pindsvin have op til 7.000 pigge. Hvis pindsvinet føler sig truet, så ruller det sig sammen til en kugle. Pindsvinet har lange ben, men dem får man kun at se, hvis det bliver forskrækket. Så vil det hæve sig op og løbe med 9 km/t.

Levesteder

Pindsvinet lever i skovbryn og krat, men de er også særligt glade for haver, da der er mange smådyr her. Så du behøver ikke nødvendigvis at tage ud i skoven for at møde et pindsvin, du kan blot være heldig at finde det i haven. Pindsvin er et meget tillidsfuldt dyr, men du skal helst ikke røre det – det kan nemlig stikke, og så har de ofte mange lopper.

Føde

Pindsvin spiser smådyr som regnorme, biller og myrer. Nogle gange kan man se pindsvin leder efter smådyr ved nedfalden frugt.