Forskning viser, at forældres og børns ophold i naturen kan være både sundhedsfremmende og skabe øget naturtilknytning. Forskningensevalueringen knyttet til projekt Naturfamilier vil derfor bl.a. undersøge, om deltagerne opnår øget mental og social sundhed.

Desuden vil deltagernes oplevelser blive undersøgt gennem interviews, og data genereret på hjemmesiden vil blive anvendt til at skabe overblik og indsigt i aktiviteterne i grupperne.

Vi håber meget, at Naturfamilierne - ud over at tilmelde sig - vil bidrage yderligere til den forskningsbaserede evaluering, når vi henvender os. Naturfamiliernes bidrag er væsentlige for at kunne videreudvikle og forbedre projektet samt udbrede Naturfamilier i hele Danmark.

Hvis I har spørgsmål vedrørende forskningsevalueringen, er I meget velkomne til at henvende jer til Rikke Hartmeyer fra Steno Diabetes Center Copenhagen på telefon: +45 39 68 08 00 eller på mail her: