Center for Børn og Natur arbejder for, at aktiviteter, ophold og leg i naturen bliver markant mere integreret i det moderne børneliv.

Centreret er etableret af fire forsknings- og uddannelsesinstitutioner sammen med Friluftsrådet og med støtte fra Nordea-fonden. Centeret skal bygge bro mellem praksis udvikling og forskning, dels ved at iværksætte egne projekter, dels ved at understøtte andre relevant initiativer og projekter samt opbygge netværk mellem aktører, praktikere mv.

Center for Børn og Natur fokuserer på projekter og initiativer som målrettes de forskellige arenaer, hvor børns brug af og ophold i naturen formes. Familien er en helt central arena, når det gælder børns første år og deres tidlige barndom.

Center for børn og Natur ser et stort potentiale i Naturfamilier projektet og i at bringe det i samspil med nogle af centrets øvrige projekter og aktiviteter samt medvirke til både vidensdeling under og efter projektet.

Hvis du vil vide mere, kan du besøge deres hjemmeside:

Far For Livet er et projekt skabt af Forum for Mænds Sundhed. Projektet har til formål at skabe tidligere og tættere relationer mellem far og barn gennem bl.a. aktiviteter og hold for fædre og børn.

Naturen som ramme for samvær betinger både fordybelse og gode snakke, men også aktiv- og kreativ udfoldelse. Naturfamilier Far er derfor en ideel ramme for samvær og relationdannelse, og netop derfor understøtter Far For Livet og Naturfamilier hinanden rigtig godt.

Læs meget mere om Far For Livet på deres hjemmeside:


Bliv NaturligVis er et projekt støttet af Nordea-fonden, som er skabt i samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, og projektet har derfor et omfattende korps af dygtige, frivillige formidlere med viden om jagt, fiskeri og andre rekreative aktiviteter.

Projektets sigte er at skabe rammerne omkring en lang række arrangementer, som kan inspirere familier til at komme tættere på naturen. Naturfamilier og Bliv NaturligVis deler dermed mange ligheder, derfor har vi nu indledt et samarbejde, hvor vi i fællesskab vil bidrage til at skabe de bedste rammer omkring en lang række arrangementer, som kan inspirere familier til at komme tættere på naturen.

Læs mere om på Bliv NaturligVis på deres hjemmeside: