Styrk det eksisterende fællesskab

Tænk, hvis forældre i dit barns institution eller skole gik sammen om at etablere en Naturfamiliegruppe med børnefællesskabet i daginstitutionen som det fælles udgangspunkt, der sammen laver aktiviteter i naturen?

I institution og skole kender jeres børn hinanden. Som forældre ved I, hvem hinanden er, men I kender måske ikke hinanden godt. Når du afleverer og henter dit barn eller deltager i forældremøder, kan det være svært at nå at tale med de andre forældre.

Med Naturfamilier får børn og forældre mulighed for uformel kommunikation og fælles oplevelser, der kan skabe grundlag for nye legekammerater og bekendtskaber. Naturen kan være en neutral grund, hvor anerkendende relationer mellem familier kan etableres, og eksisterende relationer styrkes på tværs af forskelligheder.

Et forældreengagement i Naturfamilier kunne sikre et aktivt og inkluderende forældrenetværk og dermed et mere trygt børnefællesskab i og uden for institutionen og skole.

Det skal være nemt, sjovt og socialt at komme ud

Formålet med Naturfamilier er at hjælpe flere børnefamilier til at komme ud i naturen. Det skal være nemt, sjovt og socialt. I projektet Naturfamilier inviteres der på ture, hvor man ofte møder nye familier. Det kan være berigende at møde familier man ikke kender i forvejen, men det kan også være udfordrende og måske en barriere for at deltage. Derfor vil vi hos Naturfamilier også gerne skabe naturfamiliegrupper med udgangspunkt i eksisterende fællesskaber i relation til institution eller skole.

Hvad kræver det at starte en Naturfamiliegruppe?

Hvis I har lyst til at starte en Naturfamiliegruppe omkring jeres barns institution eller skole, anbefaler vi, at:

  • 2-3 forældre melder sig som ambassadører og er ansvarlige for at koordinere og arrangere de første ture for Naturfamiliegruppen. Disse ture afholdes i lokalområdet, hvor alle familier tilknyttet daginstitutionen eller skole inviteres. Som naturfamilieambassadør får du blandt andet tilsendt inspirationsmateriale til aktiviteter og ture. Læs mere om ambassadørrollen her:

  • Det kan være en god idé at tage fat i forældrebestyrelsen, som kan udbrede kendskab til projektet og støtte op om familiers deltagelse, men det er bestemt ikke en forudsætning for at starte en Naturfamiliegruppe.

  • Turene skal være gratis og tilbydes alle familier tilknyttet daginstitutionen eller skole, inkl. søskende, som ikke nødvendigvis er tilknyttet institutionen. Turene kan fx indeholde hulebyggeri, bål-hygge eller leg på en naturlegeplads. På Naturfamiliers inspirationside kan i finde masser ideer til aktiviteter og ture.

Den første tur

Naturfamilier står til rådighed i forhold til inspiration og sparring til jeres første tur. Der kan I bare ringe ind eller skrive en mail, så skal naturvejlederne nok være behjælpelige. Desuden vil Danmarks Naturfredningsforening stille et digitalt netværk til rådighed, som kan anvendes til kommunikation i en lukket fargruppe tilknyttet jeres lokalområde.

Ambassadørerne vil modtage inspirationsfoldere med inspiration til aktiviteter og information om projektet Naturfamilier, ligesom du via nedenstående link kan du blive inspireret til, hvordan man kan lave sjove aktiviteter for hele familien:

Start en Naturfamiliegruppe

Er du interesseret i at være med til at starte en naturfamiliegruppe op, som inkluderer børn og forældre fra dit barns institution eller skole? Og vil du være med til at styrke fællesskabet blandt børnene og samarbejdet blandt forældre gennem aktiviteter i naturen? Så send os en mail med information om, hvor i landet du er, og hvilken institution du ønsker at tilknytte en Naturfamiliegruppe til. Skriv til på: naturfamilier@dn.dk